Site Navigation

Platform 31 logo

Foirm iarratais

Iarrfar ort san fhoirm iarratais seo an méid seo a leanas a sholáthar:

- D’ainm agus do sheoladh
- D’Éirchód
- Do sheoladh ríomhphost agus uimhir ghutháin teagmhála
- Seoladh do láithreáin ghréasáin (má tá ceann agat)
- D’uimhir PSP
- An tÚdarás Áitiúil ina gcónaíonn tú
- Sonraí faoin gcistiú a fuair tú ón Oifig Ealaíon Údaráis Áitiúil / ón gComhairle Ealaíon in 2018, 2019 nó 2020 (ainm na scéime, an bhliain ina bhfuair tú é, an méid a bronnadh ort)
- A mhéid le 5 cháipéis nó nasc le láithreán gréasáin chun do chleachtas a léiriú (comhaid Word nó PDF nó naisc le YouTube, Vimeo, Soundcloud)
- Do thogra scríofa, faoi mar a dtugtar cuntas air sa mhír Conas iarratas a dhéanamh (2 leathanach, comhad Word nó PDF, ar a mhéid)
- Do chuid moltaí maidir le tacaíochtaí foghlama, comhairleacha agus meantóireachta is spéis leat a fháil
Anuas ar cheisteanna neamhéigeantacha faoin méid seo a leanas
- Inscne
- Eitneacht
- Míchumas

Bíodh na rudaí seo réidh agus ar láimh agat sula líonann tú an fhoirm iarratais.

NB: is féidir leat gabháil ar aghaidh agus siar chun athbhreithniú a dhéanamh ar d’fhreagraí fad a bhíonn an fhoirm á líonadh agat trí na saigheada a úsáid atá taobh leis an téacs “Powered by Typeform” ar dheis faoin bhfoirm iarratais.

powered by Typeform