Site Navigation

Platform 31 logo

Tugtar cuireadh d’ealaíontóirí incháilithe (féach an mhír Cé is féidir cur isteach air? ) chun iarratas a dhéanamh páirt a ghlacadh in Platform 31 trí iomaíocht oscailte dhá chéim.

Spriocdháta an iarratais:
Dé Luain, an 30 Samhain ag 17.00 (5pm).

Céim 1 roghnú

Nollaig 2020

Tugtar cuireadh d’ealaíontóirí timpeall na tíre iarratas a dhéanamh go ndéanfar breithniú orthu páirt a ghlacadh sa scéim seo trí Ghairm Oscailte náisiúnta. Iarrtar ar iarratasóirí a CV, fianaise maidir lena gcuntas teiste, agus togra scríofa a sholáthar (féach an mhír Conas iarratas a dhéanamh).

Déantar seiceáil maidir le cáilitheacht ar gach iarratas (féach an mhír Conas iarratas a dhéanamh).Cuirfear an chúis in iúl d’iarratasóirí neamh-incháilithe ar ríomhphost go raibh a n-iarratas neamh-incháilithe.

Cuirtear iarratais incháilithe le chéile go lárnach agus seoltar iad go dtí Oifigeach Ealaíon Údaráis Áitiúil an réigiúin ina gcónaíonn an t-iarratasóir.

Fostóidh gach Oifigeach Ealaíon Údaráis Áitiúil cúnamh a rogha measúnóra sheachtraigh chun measúnú a dhéanamh ar na hiarratais ar bhunús chritéir roghnaithe na scéime (féach na míreanna Eolas faoi Platform 31 agus Critéir roghnaithe sections). Up to three artists from each Local Authority region will be recommended for consideration in Stage 2.

Céim 2 roghnú

Eanáir 2021

Déanfaidh painéal náisiúnta roghnaithe (ina bhfuil ceathrar Oifigigh Ealaíon Údaráis Áitiúil agus a mhéid le beirt chleachtóirí ealaíon) breithniú ar a mhéid le 93 ealaíontóir a mholtar – triúr ó gach réigiún Údaráis Áitiúil.

Déanfar ealaíontóirí a rangú 1-2-3 de réir contae ar bhunús a gcomhoiriúnachta do chuspóirí na scéime (féach Eolas faoi Platform 31).

Déanfar áit a thairiscint do na 31 ealaíontóir a rangaítear sa chéad áit ina gcontae sa scéim phíolótach in Eanáir 2021.

Conróidh Comhairle Contae Chill Mhantáin na healaíontóirí a roghnaítear (an Phríomh-Údarás Áitiúil sa scéim seo) agus beidh orthu clárú le téarmaí rannpháirtíochta agus tagartha na scéime.

Mura féidir le healaíontóir a rangaíodh sa chéad áit glacadh leis an áit a gcuirtear ar tairiscint dóibh, ar chúis ar bith, cuirfear an áit sa scéim ar tairiscint don ealaíontóir ón gcontae sin a rangaíodh sa dara háit, ina ionad sin. Beidh an scéim ar siúl go dtí Fómhar 2021.